R&D

zxl 3

Ua kom tiav thiab nruj R & D txheej txheem raws li ISO tus qauv.
Pab Pawg Loj: 5
Cov khoom tshiab: 3-5 pcs / xyoo
Patents: 3-8 pcs / xyoo
Cov ntawv xeem: 5-8 pcs / xyoo
Daim ntawv pov thawj: 3-5 pcs / xyoo